Programma

Bij het ontwikkelen van onze lessen gaan we uit van de ‘hogere orde denkvragen’ van de Taxonomie van Bloom. Benjamin Bloom onderscheidde zes niveaus van verschillende soorten denkvaardigheden: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De laatste drie worden tot het ‘hogere orde denken’ gerekend. Juist aan dit type opdrachten hebben hoogbegaafde kinderen behoefte. Zij doen een beroep op kritisch nadenken, probleem oplossen, discussiëren en stimuleren kinderen om zelf op zoek te gaan naar informatie.

Project-based Learning

We werken in de plusklas aan de hand van een projectthema. Elke periode kent één of twee thema’s. De uitwerking van dit thema vindt plaats via diverse uitdagende opdrachten, bijvoorbeeld een reken-wiskundige probleem of een creatieve taalopdracht, een filosofische vraag; kinderen wordt gevraagd een eigen onderzoek op te zetten, proefjes te doen, een product te ontwerpen of een technische oplossing te verzinnen, enz. Op deze manier wordt het thema van allerlei kanten belicht en onderzocht. Tegelijk leren de kinderen hoe ze een onderzoeksvraag opstellen, hoe de ontwerp-cirkel eruit ziet, hoe ze omgaan met bronnen, hoe ze een planning maken of hoe ze resultaten presenteren.

Het doel is om kinderen hun enthousiasme en motivatie voor onderzoeken en leren (opnieuw) te laten ondervinden.

Persoonlijke vaardigheden

In zo’n projectthema (en soms ook los daarvan) is er aandacht voor persoonlijke vraagstukken en vaardigheden, als wij zien dat die verdere ontwikkeling behoeven. Er kan met de kinderen gewerkt en nagedacht worden over:

  • Anders zijn (wie ben ik, in welk opzicht ben ik als hoogbegaafde anders, wat is waardevol aan hoogbegaafd zijn?)
  • Mindset (heb ik een vaste of groei-mindset?)
  • Motivatie (waar ligt mijn kracht en ontwikkelpotentieel, waar liggen mijn flowmomenten?)
  • Executieve functies (laat ik me makkelijk afleiden, orden ik informatie op een logische manier, word ik snel boos?)
  • Communicatie (hoe kom ik als hoogbegaafde over op anderen, hoe vraag ik ruimte voor mezelf?)

De nadruk ligt hierbij op het opbouwen van een positief zelfbeeld en het zelf ervaren dat ze hun leven in eigen hand kunnen nemen.

Rooster

We hebben geen vast rooster en het programma ligt niet vast. De ene opdracht vergt meer tijd dan de andere. Soms zijn we een hele ochtend bezig met slechts één ontwerp-opdracht, een andere keer hebben we tijd voor drie opdrachten. Om ongeveer 10.00 uur houden we pauze.

Waar is de plusklas? Klik hier.

Wanneer is de plusklas? Klik hier.

Wat kost de plusklas? Klik hier.