Onze visie

Op basisscholen zijn talenten van hoogbegaafde kinderen lang niet altijd zichtbaar. Ze kunnen vaak maar een beperkt deel van hun talenten kwijt. Bovendien legt het onderwijs van nu de lat te laag, waardoor kinderen niet de volle diepte van hun talenten hoeven te tonen en vaak niet kunnen tonen. Sommige kinderen lopen vast, anderen kampen met verveling.

Nog teveel probeert men in het onderwijs (met de beste bedoelingen) hoogbegaafde kinderen in te laten passen in het reguliere aanbod met wat extra aanpassingen. Rekenen en taal en de methodische aanpak hiervan zijn een doel op zich geworden, terwijl het in feite een middel is. Het zou een middel moeten zijn om de wereld verder te ontdekken en om eigen talenten verder te ontwikkelen.

De naam van Plusklas Gioia betekent ‘vreugde’ in het Italiaans. En dat is precies wat ons voor ogen staat: kinderen de vreugde laten ervaren om met hun talenten te tonen wie ze zijn en te kunnen doen, wat zij belangrijk vinden.

‘Doen’ is naast ‘denken’ een werkwoord dat bij ons past: experimenteren, onderzoeken, maken, ondernemen... Doen is ook de manier waarop hoogbegaafde kinderen hun creativiteit kunnen uiten. Ons onderwijssysteem is daar helaas nog niet op ingesteld. Wij willen kinderen de ruimte geven hun creativiteit verder te ontwikkelen en die te combineren met/incorporeren in hun leren.

If we want to develop creativity and imagination on a large scale, it’s important to begin to foster these skills during childhood and to continue to do so throughout our lives.
...
Being creative requires the cultivation of a balance of skills – including the ability to learn and memorize – as well as the ability to free oneself from that knowledge and from habitual ways of thinking in order to imagine possibilities that have never been dreamed of before.