Praktische informatie

Schooljaar 2019-2020

Periode II start op 8 januari 2020

Waar?

In de eigen ruimte van Plusklas Gioia (en de Timmerclub):

Veldkersweg 16, ingang is aan de Dovenetelstraat, 3053JR, Schiebroek, Rotterdam.

Zie contact-pagina.


Wanneer?

Elke woensdagochtend van 8.30 / 8.45 uur tot 11.45 uur. Inloop vanaf 8.15 en uitloop tot 12.15 uur.
Er zijn drie periodes per schooljaar waarin de lessen worden aangeboden: Periode I start op 11 september 2019
Periode II start op 8 januari 2020
Periode III start op 8 april 2020
Elke periode telt 10 lessen. Tussen de periodes is telkens een reserve-les.


Voor wie?

Plusklas Gioia is voor kinderen van groep 3 t/m 8 met een (vermoedelijke) hoogbegaafdheid. Een IQ-test is niet persé noodzakelijk. Als ouders of leerkracht hoogbegaafdheid vermoeden of een behoefte aan uitdaging signaleren, kan het kind worden aangemeld. Als een IQ-test aanwezig is, vinden wij het fijn een kopie daarvan te ontvangen.

Wij verwachten dat het kind kan functioneren in een groep en het onderwijsproces van medeleerlingen niet stoort.

Voor sommige kinderen is Plusklas Gioia vanwege de grote vrijheid van werken niet geschikt. In overleg met de ouders kan besloten worden tot beëindiging van deelname aan de Plusklas.

De maximale groepsgrootte is 8 kinderen.


Tarieven

Het tarief van de plusklas is €45,- per ochtend.

Voor nieuwe kinderen is de 1e les een (gratis) proefles


Jaarplanning

De data van de periodes van schooljaar 2019-2020:
Periode I start op 11 september

• 11, 18, 25 september
• 2, 9, 16, 30 oktober
• 6, 13, 20, november
• Reserveles 27 november

Periode II start op 8 januari 2020
• 8, 15, 22, 29 januari
• 5, 12, 19 februari
• 4, 11, 18, 25 maart

Periode III start op 8 april 2020
• 8, 15, 22 april
• 13, 20, 27 mei
• 3, 10, 17, 24 juni


Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie staat welwillend tegenover externe plusklassen. Er zijn al een heel aantal soortgelijke initiatieven in Nederland en de inspectie gaat ermee akkoord dat een school een extra aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen realiseert, waarbij gebruik gemaakt wordt van externe instanties. Ook is het toegestaan om die onderwijsactiviteiten buiten de school te laten plaatsvinden.

De school heeft de wettelijke en onderwijsinhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs dat wordt aangeboden. Het is vergelijkbaar met zwemles onder schooltijd of pluslessen op middelbare scholen voor achtstegroepers. De school moet daarom toestemming verlenen voor het bezoek van de leerling aan Plusklas Gioia. De ouders dienen vooraf aan de basisschool toestemming te vragen voor deelname van hun kind aan de Plusklas.

Deze toestemming kunt u schriftelijk vastleggen in een overeenkomst, die wij u bij aanmelding opsturen.