Praktische informatie

Periode II start op 12 december

Waar?

In de eigen ruimte van Plusklas Gioia (en de Timmerclub):

Teldersweg 90, 3053TL, Schiebroek, Rotterdam.

Zie contact-pagina.


Wanneer?

Elke woensdagochtend van 8.45 uur tot 11.45 uur. Inloop vanaf 8.15 en uitloop tot 12.15 uur. Er zijn drie periodes per schooljaar waarin de lessen worden aangeboden: periode II start op 12 december 2018. Elke periode telt 10 lessen. Tussen de periodes is telkens een reserve-les.


Voor wie?

Plusklas Gioia is voor kinderen van groep 3 t/m 8 met een (vermoedelijke) hoogbegaafdheid. Een IQ-test is niet persé noodzakelijk. Als ouders of leerkracht hoogbegaafdheid vermoeden of een behoefte aan uitdaging signaleren, kan het kind worden aangemeld. Als een IQ-test aanwezig is, vinden wij het fijn een kopie daarvan te ontvangen.

Wij verwachten dat het kind kan functioneren in een groep en het onderwijsproces van medeleerlingen niet stoort.

Voor sommige kinderen is Plusklas Gioia vanwege de grote vrijheid van werken niet geschikt. In overleg met de ouders kan besloten worden tot beëindiging van deelname aan de Plusklas.

De maximale groepsgrootte is 12 kinderen. Kinderen dienen een eigen laptop of tablet mee te nemen.


Tarieven

Het tarief van de plusklas is €45,- per ochtend.

Voor nieuwe kinderen is de 1e les een (gratis) proefles


Jaarplanning

De data van de periodes van schooljaar 2018-2019:
Periode I start op 12 september

  • 12, 19, 26 september
  • 3, 10, 17, 31 oktober
  • 7, 14, 21, 28 november

Periode II start op 12 december

  • 12 december
  • 9, 16, 23, 30 januari
  • 6, 13, 20 februari
  • 6, 13, 20 maart

Periode III start op 27 maart


Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie staat welwillend tegenover externe plusklassen. Er zijn al een heel aantal soortgelijke initiatieven in Nederland en de inspectie gaat ermee akkoord dat een school een extra aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen realiseert, waarbij gebruik gemaakt wordt van externe instanties. Ook is het toegestaan om die onderwijsactiviteiten buiten de school te laten plaatsvinden.

De school heeft de wettelijke en onderwijsinhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs dat wordt aangeboden. Het is vergelijkbaar met zwemles onder schooltijd of pluslessen op middelbare scholen voor achtstegroepers. De school moet daarom toestemming verlenen voor het bezoek van de leerling aan Plusklas Gioia. De ouders dienen vooraf aan de basisschool toestemming te vragen voor deelname van hun kind aan de Plusklas.

Deze toestemming kunt u schriftelijk vastleggen in een overeenkomst, die wij u bij aanmelding opsturen.