Praktische informatie

Schooljaar 2019-2020

Periode II start op 8 januari 2020

Waar?

In de eigen ruimte van Plusklas Gioia (en de Timmerclub):

Veldkersweg 16, ingang is aan de Dovenetelstraat, 3053JR, Schiebroek, Rotterdam.

Zie contact-pagina.


Wanneer?

Elke woensdagochtend van 8.30 / 8.45 uur tot 11.45 uur. Inloop vanaf 8.15 en uitloop tot 12.15 uur.
Er zijn drie periodes per schooljaar waarin de lessen worden aangeboden: Periode I start op 9 september 2020
Periode II start op 6 januari 2021
Periode III start op 7 april 2021
Elke periode telt 10 lessen. Tussen de periodes is telkens een reserve-les.


Voor wie?

Plusklas Gioia is voor kinderen van groep 3 t/m 8 met een (vermoedelijke) hoogbegaafdheid. Een IQ-test is niet persé noodzakelijk. Als ouders of leerkracht hoogbegaafdheid vermoeden of een behoefte aan uitdaging signaleren, kan het kind worden aangemeld. Als een IQ-test aanwezig is, vinden wij het fijn een kopie daarvan te ontvangen.

Wij verwachten dat het kind kan functioneren in een groep en het onderwijsproces van medeleerlingen niet stoort.

Voor sommige kinderen is Plusklas Gioia vanwege de grote vrijheid van werken niet geschikt. In overleg met de ouders kan besloten worden tot beëindiging van deelname aan de Plusklas.

De maximale groepsgrootte is 8 kinderen.


Tarieven

Het tarief van de plusklas is €45,- per ochtend.

Voor nieuwe kinderen is de 1e les een (gratis) proefles


Jaarplanning

De data van de periodes van schooljaar 2019-2020:
Periode I start op 11 september

• 9, 16, 23, 30 september
• 7, 14, 28 oktober
• 4, 11, 18 november
• Reserveles 25 november

Periode II start op 6 januari 2021

Periode III start op 7 april 2021


Toestemming van de basisschool

Vanwege de leerplicht dient de basisschool, waar het kind staat ingeschreven, toestemming te geven voor deelname aan de plusklas. Bij aanmelding krijgen ouders een formulier opgestuurd, dat zij voor het verkrijgen van deze toestemming kunnen gebruiken.